Selekcja


Paryż-Moskwa 17.15
(czyli mimowolne podróże kochanków)
Tak długo czekam
(czyli "Ciało")
Przyznaję się do winy
(czyli zeznania miłosne)
Tak ... Tak ... to ja
Podróż do ciepłych krajów
Ani ja ani ty
Nie pytaj o Polskę
Ja Kain ty Abel
Tobie wybaczam
Piosenka dla Weroniki
Powoli spadam
Umarła klasa
Zasypiasz sama


Słowa, muzyka i produkcja - Grzegorz Ciechowski

Nagrania ukazały się również na następuj±cych płytach:
(1-3) "Obywatel G.C." Tonpress 1986
(4-7) "Tak, tak" Polskie Nagrania 1988
(8) "Stan strachu" Polskie Nagrania 1989
(9-12) "Obywatel ¶wiata" MM Potocka Production 1992
(13) Nagranie nie publikowane - producent Wydawnictwo HARLEQUIN

W nagraniu 13 udział wzięli:
Grzegorz Ciechowski - ¶pew flet, programowanie
Zbigniew Krzywański - gitara
Kayah - ¶piew
Małgorzata Potocka - ¶piew
Leszek Kamiński - realizacja nagrania
Manager : Jerzy Tolak

C.D. SON 77